Historien om matlagning

by:
Tags :
Category :Matlagning

 

Forskare och arkeologer antar att matlagningen har skett i över 2 miljoner år världen över. Alltså var det något som även andra mänskliga raser än homo sapiens gjorde innan de dog ut, som till exempel homo erectus och neanderthalarna. Man har också hittat bevis som talar för att man har värmt upp mat med hjälp av eld för 1 miljon år sedan i Afrika. Man är dock säker på att det skedde för en halv miljon år sedan. Människor var dock inte kräsna på den tiden och man åt och tillagade helt enkelt det man lyckades komma åt och som var ätbart. Detta gjordes troligen väldigt tidigt med hjälp av kokplattor.

Något som har haft en väldigt stor inverkan på matlagningen världen över är utvandringen från Europa till USA. Det innebar nämligen att folk från väldigt spridda områden flyttade till samma land och på så sätt blandades deras kulturer och även deras olika matlagningstekniker. Man hittade även nya ingredienser som kunde användas i matlagningen i det nya landet.

Under nationalismen i Europa blev det på modet att varje land skulle ha sina egna maträtter som markerade kultur och tradition. Det var då man började identifiera nationalrätter i olika delar av Europa. Senare under den industriella revolutionen uppstod det som vi idag kallar för skräpmat, med massproduktion av mat och med processade maträtter så som konservburkar och så vidare. Detta blev snabbt en vital del i den amerikanska matkulturen. När man uppfann frysen under 1900-talet utökades även möjligheterna att förvara mat under lång tid. Det innebar att man kunde frysa in mat och använda det vid ett långt senare tillfälle. Idag är det i stort sett standard att varje hushåll har en frys.

Med skräpmaten kom också olika tillsatser så som kemikalier och så vidare som skulle bland annat förstärka smaker. Dessutom satsade man mer på att maten skulle smaka gott än att den skulle vara nyttig, något som man inte behövt tänka så mycket på tidigare. För första gången i historien blev nu sådant som fetma och liknande ett problem i västvärlden och regeringar har gått ut med rekommendationer över vad man bör äta och vad man inte bör äta. Idag är man mer medveten om sådana saker än någonsin tidigare och de flesta strävar efter att äta så nyttigt som möjligt.